JÁTÉKSZABÁLYZAT

„NYERJ HÉTVÉGÉT A ZSOLNAY VENDÉGHÁZBA”

üzenőfali nyereményjáték

Whitewedding - Kozarics Viktor E.V.

 

 

1. Szervezés és lebonyolítás

 

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a Kozarics Viktor e.v. (7666, Pogány Kossuth Lajos utca 30/a, adószám 69217584-1-22) (továbbiakban: "szervező"), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója a Kozarics Viktor e.v. (Pogány, 7666 Kossuth Lajos utca 30/a adószám 69217584-1-22) (továbbiakban: „Lebonyolító”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A nyereményjáték időtartama alatt a szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a szervező Facebook oldalán.

 

 

2. Részvételi szabályzat

 

A nyereményjátékban azok a 16 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik

• a játék egész menete alatt érvényes Facebook regisztrációval rendelkeznek

• a szervező Facebook oldalán (@eskuvonap2018)

• hozzászólás formájában válaszolnak a nyereményjáték posztban feltett kérésre, amivel

• minden tekintetben elfogadják jelen játékszabályzatot.

 

A játékban kizárólag a 16 éven felüli korlátozottan cselekvőképes kiskorúak vehetnek részt. Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen. Ha a játékban korlátozottan cselekvőképes kiskorúak vesznek részt, a játékban való részvételükhöz a törvényes képviselőjének közreműködése nem szükséges. Ha a korlátozottan cselekvőképes kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez valamely okból törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges, a játékos köteles a vonatkozó hozzájárulást rendelkezésre bocsátani. Amennyiben a nyertes személy korlátozottan cselekvőképes kiskorú, vagy korlátozottan cselekvőképes, úgy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselője jelenlétében és beleegyezésével jogosult.

 

 

3. A nyereményjáték ideje

 

A nyereményjáték 2019. November 6-én (szerda) a poszt közzétételétől egészen 2019. November 16. (Szombat) 10 óráig tart. 

 

4. A nyereményjáték menete

 

A játékosok az Esküvő nap a Zsolnay Negyedben @eskuvonap2018 Facebook oldalán közzétett nyereményjátékra felhívó poszthoz hozzászólva játszhatnak.

A sorsoláson azok a kommentelők vesznek részt, akik lájkolták a posztot és szabályosan válaszoltak kommentben, hogy kit hozna magával vagy kinek ajánlja az esküvő napot. A játékosok a hozzászólásukkal elfogadják a játék részvételi feltételeit.

A játékosok a hozzászólásukkal és a poszt lájkolásával bekerülnek a sorsolási listába. A nyertesek azok közül a nyereményjáték poszt alatt, a kérdésre válaszolók (hozzászólók) közül kerülnek kisorsolásra, akik egyben lájkolták is a posztot. Egy játékos csak egyszer nyerhet a játék során. 

 

5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása:

 

Nyeremények:

Összesen 1 db Valentin napi hétvégén 1 éjszakás szállás, 1 ajándék Valentin napi csokor

A nyeremény másra nem átruházható és készpénzre nem átváltható!

 

A sorsolás időpontja:

2019. November 18. 13:00

A sorsolást a Kozarics Viktor e.v. bonyolítja le a fenti időpontban. 

 

Eredményhirdetés:

A Lebonyolító a nyerteseket az eredményhirdetés és a sorsolás időpontjától számított 1 órán belül a Facebook felületén keresztül, Messenger üzenet formájában értesíti nyereményükről. A nyeremények igénybevételéről értesítő Messenger üzenetben tájékoztatja a Lebonyolító a nyerteseket, melyet automatikusan elfogadottnak tekintünk az üzenet megtekintésével.

A nyeremény emailben juttatja el a nyertes számára a Facebook üzenetben egyeztetett címre. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. 

 

6. A Szervező felelőssége 

 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

 

 

6. Záró rendelkezések

 

Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel.

 

A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a nyereményjáték Facebook oldalán.

A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

Kozarics Viktor e.v.

2019.11.06.